Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0t0b0d
(Skriv inn koden over.)

 

Forebygger Olweus program mot mobbing rusmisbruk?

Olweus program mot mobbing har vist effekt i forhold til reduksjon av mobbing. En ny studie viser at programmet også kan forebygge eller utsette rusmisbruk blant ungdomsskoleelever. Programmet reduserer imidlertid ikke drikking av alkohol generelt.

Ellen Amundsen ved SIRUS og Edle Ravndal ved SERAF har gjennomført en undersøkelse om Olweus program mot mobbing bidrar til å redusere rusmiddelbruk blant skoleelever. Resultatene er publisert i tidsskriftet Drugs: Education, Prevention & Policy.

Studien omfattet seks ungdomsskoler i Oslo, der fire iverksatte Olweus program mot mobbing, mens to skoler var kontrollskoler. Skolene svarte årlig på spørreskjema om rusbruk, og elevens bruk av rusmidler ble fulgt fra to år og opp til fire år.

Forebygger rusmisbruk
Det var ingen forskjell mellom skolene på antall ganger elevene hadde drukket alkohol. Men bruk av cannabis og det å være full ofte var mindre vanlig blant elever i skoler hvor Olweus-programmet ble iverksatt. Dette tyder på at programmet kan forebygge eller utsette rusmisbruk blant ungdomskoleelever. Men programmet reduserte ikke drikking av alkohol generelt i de skolene som var med i studien

Her finner du mer informasjon >>sirus.no

Olweus program mot mobbing >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)