Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8218v0
(Skriv inn koden over.)

 

Foreslår innskrenking av skjenketider

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i alkohollovgivningen der maksimaltid for skjenking innskrenkes med en time.

Høringsnotatet inneholder forslag om at alkohollovens maksimaltider for skjenking innskrenkes med én time. Det vil bety at skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 blir forbudt mellom kl. 02.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk blir forbudt mellom kl. 02.00 og 06.00.

Bakgrunn for forslaget

Alkoholkonsumet i Norge øker, og forslaget er ment å begrense skadevirkningene bruk av alkohol kan ha. Ifølge SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) har det vært en tredobling i antall skjenkesteder fra 1980 til 2007. Tendensen de siste årene har altså gått i retning av en klart mer liberal alkoholpolitikk i kommunene, og det har blitt svært vanlig å utvide skjenketidene ut over alkohollovens normaltid.

Kontroll og reaksjonsbestemmelser

Det er viktig å sørge for at alkohollovgivningen overholdes. Høringsnotatet inneholder derfor en grundig gjennomgang av alkohollovens kontroll- og reaksjonsbestemmelser. Departementet ber om høringsinstansenes tilbakemelding på om det er hensiktsmessig å innføre en midlertidig prøveordning, der kontrollører av kommunale salgs- og skjenkebevillinger kan gis kompetanse til å inndra salgs- eller skjenkebevilling på stedet, dersom det avdekkes brudd på bestemmelser som har særlig sammenheng med alkohollovens formål.

Forslaget er lagt ut på høring, og høringsfristen er 23 desember 2009

Les >>høringsnotatet

Les mer om saken på >>regjeringen.no

Alkoholpolitikk i Norge >>les mer

Les artikkelen >>Regulatoriske virkemidler – viktig i god rusmiddelforebygging

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
25.09.2009

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)