Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k6j77v
(Skriv inn koden over.)

 

Fritidsklubber og rusforebyggende arbeid

En ny rapport fra NOVA viser at arbeidet med Yo-Pro har vært til vesentlig nytte i prosesser som norske ungdomsklubber historisk sett har ansett som verdifulle i form av kvalifisering, tillitsbygging, rusforebygging, utvikling av innsikt og samarbeidsevner, og samarbeid med eksterne instanser.

Det har den senere tid fra enkelte hold blitt hevdet at fritidsklubber kan stimulere til problematferd, rusmiddelbruk og kriminalitet. Ungedom & Fritid - landsforeningene for fritidsklubber og ungdomshus ønsket derfor å undersøke om innføring av ny metodikk - Yo-Pro-metodikken, i tillegg til økonomiske midler har vært med på å forbedre klubbenes evne til å virke kvalifiserende og sosialt inkluderende. NOVA forskerne Ida Hydle og Viggo Vetsel har derfor fulgt og evaluert 11 ulike klubber som har innførte metodikken. Et særskilt fokus for evalueringen var rettet mot klubbenes og metodikkens muligheter til å virke rusforebyggende.

I undersøkelsen av klubbene etter intervensjonen framgår det at kursene, kunnskapen og de økonomiske tilleggsmidlene ser ut til å ha forbedret klubbenes evne til å virke kvalifiserende idet intervensjonen på mange måter har tilført mer aktive og strukturerte strategier for ungdomsarbeidet. Dette gjelder både for vanlige ungdommer og for ungdommer i «risikosonen», selv om den sistnevnte gruppa til tider opplevde metodene (redskapene, øvelsene) som noe skolepregede.

Det blir i storgrad tatt for gitt blant kursdeltakerne at klubben skal være en fullstendig rusfri arena. Klubbene viste en lang rekke praksiser rettet direkte eller indirekte mot forebygging av rusmiddelbruk blant medlemmene. Forskerne fant flere eksempler på at ungdommer med rusproblemer aktivt brukte klubben som en arena for å holde seg borte fra rusmiljøer som de tidligere hadde vært en del av.

Her finner du både sammendrag av rapporten og hele rapporten >>nova.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
19.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)