Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 36m0yt
(Skriv inn koden over.)

 

Helhetlig arbeid med læringsmiljøet

Utdanningsdirektoratet har satt i verk en femårig satsing for helhetlig arbeid med elevens læringsmiljø. I forbindelse med denne satsingen har en forskergruppe utarbeidet materiell til bruk for å styrke og bedre elevenes læringsmiljø.

Det overordnede målet med Bedre læringsmiljø er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring. Delmål for satsingen er at alle kommuner, fylkeskommuner og skoleledere skal ha et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9a. Alle skoleledere skal sørge for at deres skole driver et systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Skolene skal også ha god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø.

Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet er utviklet av Forskergruppen ledet av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark. I tillegg  består forskergruppen av: Sigrun Ertesvåg , Ann Gustavsen, Svein Nergaard, Anne-Karin Sunnevåg og Arne Tveit.

Materiellet består av korte forskningsbaserte artikler om sentrale temaer som klasseledelse, relasjoner, forventninger, mobbing og samarbeid hjem-skole. I alle artiklene gis konkrete råd til skolens arbeid med læringsmiljøet. I tillegg til artikler, inneholder materiellet ressurser knyttet til temaene.

Satsingen Bedre læringsmiljø inneholder også blant annet veiledning i regelverket og midler til lokale utviklingsprosjekter.

Du finner mer informasjon om materiellet >> udir.no

Her finner du >>Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.12.2009

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)