Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y02oqk
(Skriv inn koden over.)

 

Mindre uro i klasserommet

I en ny undersøkelse fra Atferdssenteret er noe av konklusjonen at lærerne har fått tilbake noe av autoriteten i klasserommene de siste årene.

Atferdsenteret har gjennomført en ny undersøkelse som blant annet omhandler uro og omfang av atferdsproblemer i skolen. 65 barneskoler med 10.500 elever (4.–7. trinn), 2.300 lærere og 2.500 foreldre i 21 kommuner har vært med, og resultatene er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 1998. .

Undersøkelsen viser at norske lærere har fått tilbake noe av autoriteten i klasserommene de siste årene. Lærerne hadde mer kontroll med daglig knuffing, ukvemsord og løping i gangene i fjor enn for ti år siden.

Omfanget av den alvorligste problematferden, som vold mot lærere og hærverk, er imidlertid ikke blitt endret siden 1998. Lærerne oppgir at de oppfatter at cirka 4 prosent av elevene har alvorlige atferdsproblemer, 9 prosent har moderate problemer, mens det store flertallet, 86 prosent, har små eller ingen problemer.

Det er store forskjeller mellom skoler, men ved skoler der det arbeides bevisst med sosiale ferdigheter, viser det seg at store adferdsproblemer blir færre og at elever med problemer lettere integreres i læringsmiljøet.

Atferdssenteret >>les mer

Artikkel i Aftenposten.no >>Mindre uro og knuffing på ti år

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.11.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)