Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 45780w
(Skriv inn koden over.)

 

Narkotikasituasjonen i Europa

Den årlige rapporten om narkotikasituasjon i Europa viser at internett blir en stadig viktigere markedsplass for psykoaktive stoffer. Metamfetamin er på frammarsj, mens cannabis blir mindre populært.

EMCDDAs årsrapport for 2009 om narkotikasituasjonen i Europa er nå publisert. Rapporten er basert på data og informasjon fra alle EU-land, Tyrkia, Kroatia og Norge, - det vil si at rapporten omfatter 30 land. De fleste dataene er fra 2007. SIRUS er norsk kontaktpunkt for EMCDDA. Rapporten gir både de siste vurderingene av narkotikasituasjonen i Europa som er avgjørende for en informert debatt om narkotikaproblematikken, men kan også være med å føre til en bedre og mer effektiv narkotikapolitikk.

Cannabis, kokain, amfetaminer og opioider er i fokus i fire kapitler som tar for seg narkotikabruk, trender, tilførsel, forebygging og behandling. Andre kapitler omhandler politikk og lovgivning, infeksjonssykdommer og narkotikarelaterte dødsfall. Ett kapittel omhandler nye psykoaktive stoffer og trender, internetthandel samt GHB og GBL.

Når det gjelder de rusmidlene som tradisjonelt er mest brukt, er Europa i en relativt stabil fase når det gjelder forbruk. Det er ikke avdekket noen større økning for de fleste former for narkotikabruk, og innenfor enkelte områder synes trendene for nedadgående. Bruk av amfetamin og ecstasy tyder på en generell stabil eller nedadgående trend. Data for bruk av cannabis, særlig blant unge bekrefter en fortsatt nedgang i bruk. Data for bruk av kokain og heroin viser en stabil bruk.

Etter en nedgang i heroinrelaterte problemer fra midt på 1990-tallet og til de første par årene på 2000-tallet, tyder indikatorene for opioidtrender (nye henvendelser om behandling, dødsfall, beslag) fortsatt på en bekymringsfull utvikling. Selv om det pr. i dag ikke er belegg for å si at den epidemiske spredningen av heroin vi så i 1980- og 1990-årene er i ferd med å gjenta seg, medfører heroinbruk fremdeles betydelige helsemessige og sosiale problemer,” fastslår Marcel Reimen, styreleder for EONN i pressemeldingen.

Blandingsmisbruk

Blandingsmisbruk er utbredt i Europa i dag, og Götz understreker et samtidig bruk av ulike stoffer er årsaken til og forverrer mange av de problemene man står overfor ved narkotikamisbruk. Blandingsbruk er særlig utbredt blant problembrukere av narkotika og kan forverre en allerede vanskelig helsesituasjon. Det kan føre til økt risikoatferd og økt fare for dødelige overdoser. En analyse av data fra 14 land, viste at over halvparten av alle som ble tatt inn til behandling, hadde problemer med minst ett rusmiddel i tillegg til det de søkte hjelp for.

Nye stoffer

Direktøren for EMCCDA, Wolfgang Götz uttrykker i en pressemelding bekymring for spredning i bruk av metamfetamin, og sier at det synes som at stoffet har blitt lettere tilgjengelig i nordlige deler av Europa. Man ser også med bekymring på at innovative og stadig mer sofistikerte markeder utfordrer narkotikapolitikken. Markedet for syntetiske stoffer i Europa blir stadig mer komplekst og uforutsigbart. Internett har blitt en viktig markedsplass for psykoaktive stoffer, der forhandlere kan tilby alternativer til kontrollerte stoffer til et stort publikum. De nye stoffene kan være alt fra rusmidler som brukes i andre deler av verden, til kunstig framstilte kjemikalier. Overvåking av utviklingen på internett har blitt stadig viktigere for å identifisere nye narkotikatrender. I 2009 undersøkte EMCDDA 115 internettbutikker i 17 europeiske land.

Her finner du pressemeldingene og hele rapporten >>les mer

Les også artikkel i Aftenposten >>Norge på narkotoppen

Relatert artikkel forebygging.no >>Identifisering av nye rusmidler på internett

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.11.2009

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)