Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e0e35v
(Skriv inn koden over.)

 

Natteliv og vold

Det er utgitt en ny bok - "Nightlife and crime" med norsk bidrag fra Bergensklinikkene.

 

I boken beskrives forholdet mellom natteliv og vold i en rekke europeiske land, USA og Australia. Arvid Skutle, Jane E. Mounteney og Vibeke Johannessen har bidratt med kapittelet om natteliv og kriminalitet i Norge, med spesielt fokus på Bergen. Forholdet mellom stort alkoholinntak og vold er blant temaene som blir diskutert. Et overordnet mål med boken er i neste omgang å få til et felles europeisk initiativ eller modell, som kan møte de nye utfordringene på nattelivs-arenaen.

Mer informasjon om boken >>les mer

Les mer om boken >>bergensclinics.no

New trends in drug abuse and misuse: the Psychonaut Web Mapping project:

Stiftelsen Bergensklinikkene er med i et internasjonalt prosjekt om Kartlegging av nye rusmidler/stoffer på nettet. Vi vet at økende informasjon/promotering/salg av nye stoffer skjer på nettet, og prosjektets oppgave har vært å følge med på utviklingen. Det har blitt fanget opp en rekke nye stoffer i løpet av de siste to årene, hvorav et utvalg (ca. 30) er presentert i egne brosjyrer med informasjon om virkestoffer, bivirkninger og faremomenter. Denne informasjonen er primært tiltenkt helsepersonell og fagfolk i rusfeltet.

Link til prosjektets hjemmeside >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
27.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)