Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5478oi
(Skriv inn koden over.)

 

Ny evaluering av sprøyterommet i Oslo

Bedre kapasitet, flere brukere og økt trivsel for både ansatte og brukere av sprøyterommet i nye lokaler, er noen av resultatene som kommer frem i en ny evaluering fra SIRUS.

Vinteren 2009 ba Rusmiddeletaten/Oslo kommune om en oppfølgende evaluering av sprøyteromsordningen. Evalueringen er utført av Astrid Skretting og Hilgunn Olsen ved SIRUS. Den første evalueringen ble også gjennomført av SIRUS og omhandlet de to første driftsårene. Noe av grunnlaget for ønske om en oppfølgende evaluering av sprøyteromsordningen var at de opprinnelige lokalene var lite egnet til formålet, og 1 juli 2007 flyttet sprøyterommet til nye lokaler. 

Evalueringen av de to første driftsårene
Den første evalueringen viste at sprøyteromsordningen hadde bidratt til økt verdighet både på et allment og et individuelt nivå. Den ga et signal om anerkjennelse av hjelpebehov til alle sprøytemisbrukere. For den enkelte bruker kan den konkrete hjelpen som gis og måten de blir møtt på, sies å bidra til økt verdighet. Prøveordningen kunne ikke si noe om sprøyterom reduserer risikoen for overdoser eller overdosedødsfall, og det var heller ikke internasjonal forskning som kunne gi noe svar på det. Evalueringen ga ingen anbefaling om prøveordningen bør gjøres permanent.

Forbedringer
Den nye evalueringen viser at de ansattes situasjon er blitt langt bedre i nye lokaler, og brukerne gir også uttrykk for at de synes tilbudet har blitt bedre. Dette har ført til bedre trivsel for både ansatte og brukere. Det har vært en økning i helse- og sosialfaglig oppfølging av brukerne. Sårbehandling og samtaler er det som oftest går igjen.

Men, - flere av dilemmaene som ble vurdert i den foregående evalueringen, er imidlertid fortsatt aktuelle. Ordningen omfatter fremdeles bare injisering av heroin, selv om røyking av stoffet er langt mindre helseskadelig. Omfanget av injisering i hals og lyske har økt, da dette medfører økt risiko for helseskade er det et dilemma hvorvidt sprøyterommet skal tillate slik injisering.

Når det gjelder de ansattes meldeplikt til barnevern og sosialtjeneste, ser det nå ut til å være avklart at denne skal overholdes slik det fremkommer i helsepersonelloven.

Det må kunne sies at tilbudet bidrar til økt verdighet for den aktuelle målgruppen, både på et individuelt og på et overordnet nivå. Sprøyterommet har også bidratt til økt mulighet for helse- og sosialfaglig oppfølging, og trolig også til bedre sprøytehygiene.

Det finnes imidlertid ikke grunnlag for å si at ordningen har redusert omfanget av overdoser og overdosedødsfall.

Les rapporten >>Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Les mer om forskningsprosjektet >>Evaluering av forsøk med sprøyterom

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
17.09.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)