Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h1g0b1
(Skriv inn koden over.)

 

Popularitet i skolen og senere sykdommer

De som var populære på skolen som barn, rammes sjeldnere av sykdom i voksen alder, viser en studie foretatt ved Universitetet i Stockholm.

Studien er publisert i fagtidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health. Resultatene baserer seg på tretti års oppfølging av mer enn 14.000 svensker som ble født i 1953.

For å vurdere sosial status, svarte barna på følgende spørsmål da de gikk i 6. klasse: «Hvem i klassen vil du helst jobbe sammen med på skolen?». Basert på hvor mange stemmer hvert barn fikk, ble elevene delt inn i fem kategorier – fra «marginalisert» (0 stemmer) til «favoritter» (7 eller flere stemmer). Disse tallene ble så sjekket oppimot helsedata og sykehusinnleggelser i Sverige mellom 1973 og 2003.

Resultatene viser at elever som var «marginalisert» i sjette klasse hadde en betydelig høyere fare for å bli innlagt på sykehus senere i livet enn barn som var «favoritter». Risikoen var 41 prosent høyere for gutter og 37 prosent høyere for jenter i den minst populære gruppa. Tallene er justerte etter foreldrenes sosioøkonomiske status.

Barn som blir skoletapere har ifølge studien ni ganger så stor risiko for å få iskemiske hjertesjukdommer, som angina pectoris og hjerteinfarkt, i voksen alder. I tillegg har upopulære barn større risiko for å få rusproblem og psykiske lidelser. De hadde også dobbelt så stor risiko for psykiske lidelser i form av depresjon og angst. Selvmordsforsøk var også vanligere viser studien.

Ylva Almquist som ledet forskingsprosjektet ved Universitetet i Stockholm, uttaler i følge BBC at lav sosial status kan ha resultert i dårlige veivalg videre i livet. Lavstatus i barneår kan ha ført til at disse personene har oppsøkt en mer helseskadelig livsstil, med for eksempel kjederøyking og alkoholmisbruk. Dette er som kjent tunge risikofaktorer, også for hjertesjukdommer

Et utdrag av studien finner du >>her.

Hele rapporten kan du laste ned >>Peer status in school and adult disease risk

Les mer om saken >>Dagens medisin

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)