Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4r625w
(Skriv inn koden over.)

 

Rapport om rusrelatert behandling

Det ble registrert ca 35 000 henvendelser om rusrelatert behandling og 24 400 inntak i det nasjonale pasient- og klientkartleggingssystemet i 2008. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet ved de fleste inntakene

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene utarbeidet rapporten for 2008. Dataene er ikke individbaserte slik at antall inntak kan være større enn antall personer i behandling.

Pasientbeskrivelsene for hele utvalget er svært like fra år til år. Kjønnsfordelingen for henvendelser om behandling i 2008 var 30 % kvinner og 70 % menn. Ca 1250 henvendelser var fra unge under 20 år. Ellers ligger det høyeste antall henvendelser i aldersgruppen 30 til 50 år. I ca 2250 av inntakene oppgir pasientene å leve sammen med barn under 18 år.

Alkohol er mest brukte rusmiddel i 49 % av inntakene for menn og 43 % for kvinner. Andelen som angir heroin som mest brukte rusmiddel er sterkt redusert fra 38 % for kvinner i 1998 til 19 % i 2008.

Les rapporten >>Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere:Klientkartleggingsdata.Rapport for 2008.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.12.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)