Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f1t613
(Skriv inn koden over.)

 

Rusmidler brukes ulikt avhengig av psykisk lidelse

I en ny doktoravhandling kommer det frem at pasienter som lider av schizofreni og pasienter med bipolare lidelser bruker betydelig mer rusmidler enn den generelle befolkningen. De to pasientgruppene ser ut til å bruke rusmidler ulikt.

Petter Andreas Ringen disputerte i høst med doktoravhandlinga ”Substance use in psychotic disorder. Use patterns and relation to clinical and cognitive characteristics in schizophrenia and bipolar disorder”.

At pasienter som lider av schizofreni og pasienter med bipolare lidelser bruker mer rusmidler enn befolkningen generelt er ikke ny kunnskap, men at bruksmønskeret er forskjellig er nytt.

Sammenlignet med rusbruken i befolkningen generelt, så er konklusjonen at 40 prosent flere bruker rusmidler i disse pasientgruppene, enn i den generelle befolkningen.

– Pasienter som lider av schizofreni kan se ut til å bruke rusmidler hyppigere. I tillegg bruker de i større grad flere typer rusmidler. I studien brukte de også flere ”sterke”, sentralstimulerende midler, enn de med bipolare lidelser, forteller Ringen på nettsiden til dobbeltdiagnose.no. På den annen side er det flere i schizofrenigruppa som er avholdende fra alkohol, sammenlignet med gruppen pasienter med bipolar lidelse. Ringen mener forskjellen kan være tyde på at det er mer alkoholproblemer blant mennesker med bipolare lidelser.

Les mer om studien  >>dobbeltdiagnose.no

Her finner du avhandlingen >>Substance use in psychotic disorder. Use patterns and relation to clinical and cognitive characteristics in schizophrenia and bipolar disorder

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
29.12.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)