Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: i81j4y
(Skriv inn koden over.)

 

Tilskudd til rusforebyggende arbeid

Helsedirektoratet forvalter aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak for 2010, og søknadsfristen for tilskudd er 1 desember.

Med forbehold om Stortingets vedtak, vil det for 2010 bli bevilget midler til tilskudd til rusforebyggende aktiviteter og tiltak.

Målet med tilskuddsordningen er å styrke kunnskapsbaserte forebyggingsaktiviteter/tiltak som er gjennomført og utprøvd tidligere med gode resultater, eller forebyggingsaktiviteter/tiltak som kan sannsynliggjøre rusforebyggende effekt basert på foreliggende forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra lignende aktiviteter.

Støtte kan gis til organisasjoner, stiftelser,  interessegrupper, foreninger eller private sammenslutninger, med nasjonal utbredelse eller som arbeider på nasjonalt nivå. Det forutsettes en egeninnsats fra tilskuddsmottaker på minst 25 % av aktivitetens/tiltakets totalkostnad.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2010 er 1. desember 2009.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon >>helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)