Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2h1qks
(Skriv inn koden over.)

 

Trafikk og bruk av legemidler og illegale rusmidler

I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler eller narkotika enn for alkohol.

I forbindelse med europeiske veikantundersøkelsen DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) har Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og Utrykningspolitiet (UP), samlet inn over 9000 prøver fra norske motorvognførere.  94 % av de spurte sjåførene avga spyttprøver, som ble analysert med henblikk på ca. 30 ulike rusmidler og trafikkfarlige legemidler.

Foreløpige resultater

Totalt ble det påvist trafikkfarlige stoffer i 6,7 % av spyttprøvene. Trafikkfarlige legemidler ble funnet i 4,5 % av prøvene, narkotika i 2,0 %, og alkohol over 0,2 promille i 0,3 %. I de aller fleste tilfellene var det snakk om små mengder som ikke ville føre til økt ulykkesrisiko. Rundt 1 % av motorvognførerne burde imidlertid ha latt bilen stå på grunn av bruk av trafikkfarlige stoffer.

Det vanligst forekommende trafikkfarlige legemiddelet var sovemiddelet zopiklon, som blant annet finnes i preparatet Imovane. Ellers var beroligende stoffer og sterke smertestillende stoffer vanlig. Av narkotiske stoffer ble cannabis påvist oftest (1,2 %), dernest kokain (0,5 %) og amfetaminer (0,5 %).

Resultatene fra undersøkelsen viser store forskjeller mellom ulike deler av landet, der Østlandet har størst forekomst av legemidler og narkotika i spyttprøvene. Man fant også noen forskjeller mellom tettsteder og mindre tettbygde strøk.

Endelig rapport vil foreligge i løpet av 2010.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside >>Trafikkfarlige legemidler og narkotika vanligere enn alkohol

Les også artikkel i SPOR nr 2 2009 (s 36-39) >>Dødsulykker skyldes ofte ruspåvirkede sjåfører

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.12.2009

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)