Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p10v4i
(Skriv inn koden over.)

 

Usikkerhet om overdosetall for Norge

I mediene hevdes det ofte at Norge har et særlig høyt antall dødsfall knyttet til bruk av illegale rusmidler. Å fa eksakte og riktige tall over overdosedødsfall er imidlertid komplisert.

Rapporten «Narkotikasituasjonen i Europa – Årsrapport 2009» fra Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk som ble lagt frem i begynnelsen av november viser at Norge er blant de europeiske landene med flest overdosedødsfall sett i forhold til folketall. Norge har 72 overdosedødsfall per million innbyggere mellom 15 og 64 år, mot 24 i Sverige, ifølge rapporten. De norske tallene stammer fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2006.

I en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforeningen av Clausen, Havnes og Waal understrekes det at regnskapet i forhold til overdosedødsfall er komplisert, og at en betydelig antall dødsfall knyttet til legemiddelforgiftninger er tatt med som overdosedødsfall til tross for at illegale rusmidler ikke er påvist hos avdøde.

Ut fra undersøkelsen Clausen, Havnes og Waal har gjennomført synes det ikke som at det har vært noen økning i antall dødsfall relatert til bruk av illegale rusmidler i Norge etter 2003. Et uklart antall forgiftningsdødsfall uten bruk av illegale rusmidler inngår i politiets overdosestatistikk.

I artikkelen fremholdes det at økningen i antall overdosedødsfall i Norge i 2007 i all hovedsak kan forklares med at registreringsrutinene ble endret i Oslo, og metodeproblemer i registreringen. Det bør dermed utarbeides mer entydige retningslinjer for rapportering av overdosedødsfall. Forfatterne fremholder at det er viktig å differensiere bedre mellom ulike årsaker til dødsfall, for på denne måten bedre å kunne målrette innsatsen for å redusere overdosedødsfall.

Et av de viktigste tiltakene for å redusere dødsfall forårsaket av heroin er Legemiddelassistert behandling (LAR) med metadon eller buprenorfin. Antall i LAR behandling har økt fra 280 personer ved utgangen av 1998 til 4913 personer ved utgangen av 2008.

Les artikkelen i Tidsskrift for legeforeningen >>Overdosestatistikk - et komplisert regnskap

Årsrapport 2009 fra EMCDDA >>Narkotikasituasjonen i Europa

Artikkel i Dagsavisen >>Norge i overdosetoppen

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
06.11.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)