Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 01072y
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohol og graviditet

Helsedirektoratet har startet en ny kampanje rettet mot gravide. Målsettingen er å nå fram med et tydelig budskap om totalavhold under svangerskapet.

I en ny undersøkelse foretatt av Synovate for Helsedirektoratet, svarer bare to prosent at de selv har drukket mens de var gravide. Imidlertid oppgir 6 av 10 at de kjenner gravide som har drukket. Helsedirektoratet tror det er en viss grad av underrapportering av egen alkoholbruk i svangerskapet, men vet ikke hvor stor grad dette skjer i.

Undersøkelsen er foretatt i oktober 2010 blant 422 kvinner som enten er gravide nå eller har vært det de siste 12 månedene.

Undersøkelsen viser at norske kvinner er godt kjent med at alkohol kan skade fosteret. Likevel sier altså flertallet at de kjenner noen som har drukket alkohol under graviditeten.

I likhet med det norske Helsedirektoratet, anbefaler Sundhedsstyrelsen i Danmark at gravide ikke drikker alkohol i det hele tatt. Men det er ikke mange år siden det danske rådet var å begrense inntaket til én alkoholenhet per dag.

Årsaken til at rådene er strammet inn, er at det er vanskelig å sette en nedre grense for hva som kan skade barnet.

Hvorvidt barnet tar skade eller ikke, er avhengig av mange faktorer i tillegg til mengden alkohol, og er umulig å forutsi. Risikoen er størst hvis mor drikker mye over lang tid.

I Helsedirektoratets nye undersøkelse svarer 4 av 10 kvinner at de ville følt at det var lettere å avstå fra alkohol hvis partneren deres drakk mindre under graviditeten.

Omtrent like mange oppgir at partneren ikke har redusert alkoholbruken sin i denne perioden.

Fakta om alkoholbruk under svangerskapet;

  • Fosteret får samme alkoholpromille som mor.
  • Alle celler og organer kan bli påvirket når fosteret utsettes for alkohol. Hjernen er spesielt sårbar.
  • Lære- og konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet kan være konsekvenser av alkohol under svangerskapet.
  • Store mengder alkohol kan gi redusert vekst, alvorlige hjerneskader og utviklingshemninger.

(Helsedirektoratet)

Her finner du  Helsedirektoratets kampanje >>Graviditet og alkohol

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.11.2010

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)