Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5o2rmo
(Skriv inn koden over.)

 

Atferdsproblemer og dårlige levekår

Familier som har barn med atferdsproblemer har oftere dårligere levekår enn vanlige familier. Dagens behandlingstilbud er for lite opptatt av familiens totale livssituasjon, viser en studie fra Høgskolen i Oslo.

Forsker May-Britt Solem har sammenliknet situasjonen til familier med gutter med atferdsproblemer i alderen 6 til 13 år med vanlige familier. Foreldre i krevende omsorgsituasjoner er oftere enslige, har lavere utdanning, er oftere arbeidsledige og er mindre fornøyd med sosial støtte. De har også større problemer med å forstå barnas situasjon og atferd

Studien viser at familier som har barn med atferdsproblemer ikke bare sliter med barnets problemer, men også dårlige livsvilkår:

  • Mange opplever mindre støtte og har dårligere råd.
  • En tredel er uten arbeid, hvilket øker isolasjonen fra andre voksne.
  • Flere er enslige og har derfor mindre muligheter for diskusjoner og avlastning.
  • Mange har store problemer med å forstå barnas atferd og sliter med å forutse barnas reaksjoner.
  • Noen foreldre trekker seg tilbake fra familier og venner fordi de skammer seg over barnas atferd.
  • Mange legger mye arbeid for å fremstå som en normal familie. Dette er utmattende og mange trekker seg tilbake og blir mer isolert.

Solem etterlyser en mer helhetlig kartlegging av familiens situasjon, for eksempel fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Les mer >>Sliter med dårlige levekår

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
27.10.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)