Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4e43i8
(Skriv inn koden over.)

 

Den Norske Legeforening; alkohol er vår største rusutfordring

I et brev til kommuneoverlegene melder Den Norske Legeforening sin bekymring over den økende bruken av alkohol i samfunnet. Skadene dette kan påføre den enkelte, det ufødte barnet, barn, familier, arbeidslivet og sosiale relasjoner er betydelige, ifølge mange instanser.

Legeforeningen påpeker at helsetjenesten i kommunene har en viktig oppgave i å formidle informasjon til innbyggerne om konsekvenser av økende alkoholbruk i samfunnet. Økt tilgjengelighet, - gir økt forbruk. Derfor ønsker Legeforeningen spesielt å rette oppmerksomheten mot skjenketidsbestemmelser og mot en skjerpet håndhevelse av aldersgrenser for kjøp av alkohol i dagligvarebutikker.

Legeforeningen mener at:

  • De viktigste tiltakene for å begrense alkoholskader er å redusere tilgangen på alkohol gjennom høye avgifter på alkohol, opprettholdelse av Vinmonopolet og streng håndheving av skjenkebestemmelser og en streng promillegrense ved kjøring av bil og båt.
  • Forebyggende arbeid er et samfunnsansvar og må foregå på mange arenaer; skolene, arbeidsplassene, utelivet og der organiserte fritidsaktiviteter finner sted
  • Legers kompetanse når det gjelder alkoholavhengighet og risikofylt alkoholbruk må styrkes og kompetansen settes inn i et tverrfaglig perspektiv.
  • Spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin må opprettes.
  • Forskning relatert til alkoholbruk og alkoholskader må styrkes.
  • Økt fokus på både forskning på kvinners alkoholforbruk og utvikling av differensierte behandlingstilbud for kvinner er nødvendig.


Les brevet fra Legeforeningen til kommuneoverlegene >>Legeforeningens policydokument Alkohol - vår største rusutfordring

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.12.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)