Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a82rn2
(Skriv inn koden over.)

 

Færre er avhengige av data- eller pengespill

En undersøkelse som Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har laget for Lotteri- og stiftelsestilsynet, viser at en prosent av unge i alderen 12 til 17 år er avhengige av data- eller pengespill.

Fjerningen av gevinstautomatene fra markedet i 2007 har ført til færre pengespillavhengige unge. I 2002 spilte 78,5 prosent pengespill. Nå svarer 64,3 prosent det samme.

Ifølge forskernes kriterier for pengespillavhengighet var 3,2 prosent avhengige av pengespill i 2002. Nå er tallet 1 prosent, eller 3.800 unge. Ytterligere 3,5 prosent er i risikosonen for å utvikle spilleproblemer. Pengespill via internett er mer vanlig blant unge med spilleproblemer enn blant ungdom flest.

Undersøkelsen har også sett på bruk av dataspill. I underkant av 1 prosent av ungdommene har tegn på å være avhengige av dataspill. Dette tilsvarer 3.450 ungdommer.

Over halvparten har spillkonsoller på rommet sitt. 81 prosent har datamaskin på rommet. 5,2 prosent, de aller fleste av dem gutter, spiller fire timer eller mer daglig eller nesten daglig.

Analysene viser at storforbruk og særlig problematisk bruk av pengespill har sammenheng med en rekke negative faktorer i ungdommenes liv. Det gjelder blant annet dårlig råd i familien, liten grad av foreldrekontroll og innsyn i ungdommenes liv, mye krangel mellom barn og foreldre. Skulking og konsentrasjonsvansker i skolen er mer utbredt i blant unge med spilleproblemer, de rapporterer også oftere om mobbing enn annen ungdom. Spilleproblemer er i tillegg ofte relatert til risikoatferd når det gjelder rusmiddelbruk og annen normbrytende adferd.

Her finner du rapporten >>Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.10.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)