Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ga6h51
(Skriv inn koden over.)

 

Forebyggingspris til Stord

Stord kommune har blitt tildelt Ungdommens forebyggingspris 2010 - kommunen har ifølge juryen utmerket seg ved at den involverer barn og unge i et helhetlig rusforebyggende arbeid på beste måte.

Helse- og omsorgsdepartementet overrakte forbyggingsprisen til Stord kommune på vegne av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ungdommens forebyggingspris ble første gang utdelt i 2008, og er på 300.000 kroner.

Av totalt 11 innsendte forslag var det tre kommuner som ble nominert. Juryen betraktet Stord kommune som en klar prisvinner.

Ifølge juryen har Barne- og ungdomsrådet engasjert både i forebyggende arbeid i forhold til mobbing og rus.. Barne- og ungdomsrådet har fått gjennomslag for utvidet tilbud i Helsestasjon for Ungdom, og har deltatt i prosessen med revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Barn og unge har 2 representanter med forslags- og talerett i politiske utvalg og styringsorganer, der forslag om tiltak for å utsette alkoholdebut bl.a., er lagt frem. I rusmiddelpolitisk handlingsplan er det gode alkoholpolitiske retningslinjer for salg - og skjenking. Disse er forholdsvis restriktive og har gode retningslinjer for sanksjoner ved lovbrudd på alkoholloven bl.a. mht skjenking av mindreårige.

Kommunen har et tett samarbeid med Bergensklinikken gjennom jevnlige ungdomsundersøkelser, der resultatet er en nedgang i ungdoms bruk av rusmidler sammenlignet med andre kommuner på Vestlandet.

Juryen i 2010 bestod av ett medlem fra Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR), ett medlem fra MA-ungdom, avdelingssjef for Fritids- og ungdomsavdelingen i Skedsmo kommune, forbundsleder i Juvente og ett medlem fra barn og unges kommunestyre i Skedsmo.

Du kan lese mer om saken >>helsedirektoratet.no 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.11.2010

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)