Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q65a0t
(Skriv inn koden over.)

 

Forskning om sentrale rusmiddelspørsmål

Forskere på Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har oppsummert forskning om blant annet rusmiddeleksponering under svangerskapet og konsekvenser av å vokse opp med rusmiddelmisbrukende foreldre, hva er avhengighet? Hvordan håndheves skjenkebestemmelsene - i ulike oppsummeringsartikler.

Oppsummeringene er en del av SIRUS sin satsing på nye nettsider i forbindelse med SIRUS´ 50 års-jubileum i 2010. De fleste artiklene er hentet fra SIRUS´ jubileumsrapporter og deretter bearbeidet for nett. Rapportene tar for seg bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler, skader og problemer knyttet til bruk av alkohol, narkotika og tobakk og tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer.

Her finner du >>Oppsummeringene 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.12.2010

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)