Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 365575
(Skriv inn koden over.)

 

Motivasjon for røykeslutt

Røykeslutt-tiltak for røykere som tidligere har forsøkt å slutte bør fokusere på konsekvenser av å slutte og det å oppleve å ha kontroll over egen atferd, viser en studie gjennomført av Magnhild Høie ved Universitetet i Agder og Inger Synnøve Moan og Jostein Rise ved SIRUS

Motivasjonen fremmes ytterligere ved å styrke de moralske normene for ikke å røyke og øke identifikasjonen med ikke-røykere.

I studien som er publisert i tidsskriftet Addiction Research and Theory, ble data ble innhentet blant 357 dagligrøykende studenter med en gjennomsnittsalder på 24 år. Utgangspunktet var at motivasjonen for å slutte å røyke kan forklares ved hjelp av den psykologiske teorien om planlagt atferd (TPB). I følge denne teorien er motivasjon avgjørende for atferd. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva hun/han tror at omgivelsene forventer og opplevd kontroll over egen atferd.

Resultatene viser at denne utvidede TPB-modellen bare er egnet til å forklare motivasjonen til røykeslutt blant røykere med erfaringer fra tidligere sluttforsøk. Den kan ikke fortelle oss noe om hva som motiverer røykere til å slutte hvis de ikke tidligere har forsøkt å slutte å røyke.

Her finner du mer informasjon >>sirus

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
17.09.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)