Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n08qno
(Skriv inn koden over.)

 

Oppfølging av gravide i LAR

Forslag til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene inntil barnet når skolealder sendes nå ut på høring. Retningslinjen gir faglige og organisatoriske anbefalinger for svangerskapet, barseloppholdet for kvinnen og den nyfødte på sykehuset, samt oppfølging av familiene og barnet frem til skolealder.

Målet med disse faglige retningslinjene er å gi tydelige og kunnskapsbaserte anbefalinger for behandlingen og oppfølgingen av gravide LAR-pasienter i svangerskapet og ved sykehusopphold, og for oppfølging/behandling av barnet og familiene fra fødsel frem til skolealder.  Temaet rundt LAR og graviditet/barn er et kontroversielt tema, spesielt i Norge. Det gis i dag ulik behandling i forskjellige deler av landet, og det er mange etiske dilemmaer knyttet til disse problemstillingene.

Arbeidsgruppa har blitt enige om 234 av 235 bestemmelser i forslaget til retningslinje.

Helsedirektoratet går i forslaget inn for at gravide underlagt legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal få fortsette å bruke metadon eller subutex under svangerskapet. Siden 1996 er det født rundt 250 babyer av kvinner som medisineres med opiatene metadon og subutex. I 2008 økte antall såkalte metadonbarn til rekordhøye 45 barn, mot 27 i 2007. Anslagsvis to av tre starter av disse starter livet med sterke abstinenser, og må trappes ned ved hjelp av medikamenter, som regel morfinpreparater. Det indikerer at minst 165 barn er født med abstinenser.

Direktoratet og flertallet går med på at nedtrapping av medikamentbruken under svangerskap i enkelte tilfeller kan skje, men bare under visse betingelser. Det er imidlertid fremsatt et dissensforslag, de mener LAR-mødrene bør oppfordres til å trappe ned medisineringen under svangerskapet. Direktoratet peker på at dersom man igangsetter nedtrapping av kvinnens metadonbruk under graviditeten, vil risikoen for at fosteret får abstinenser trolig være like stor som etter fødselen. Men det er vanskelig å følge opp og eventuelt behandle et foster. Når det er født er det imidlertid mulig å sørge for en kontrollert avvenning av spedbarnet. 

Høringsfrist er 31.12.10. Retningslinjene skal tre i kraft i april neste år.

Her finner du >>Høring - Gravide i LAR og oppfølging av familiene inntil barnet når skolealder

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
14.10.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)