Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3332k2
(Skriv inn koden over.)

 

Opptrappingsplanen forlenget

Opptrappingsplanen for rusfeltet er forlenget med to år, ut 2012, ifølge budsjettforslaget for neste år. I tillegg har kommer Regjeringens styrking av rusfeltet med 100 millioner kroner i 2011.

Regjeringen har besluttet å lage en egen stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av 2011. Denne skal oppsummere erfaringer fra opptrappingsplanen så langt, samt følge opp Stoltenbergutvalgets rapport og behandle hovedutfordringer og strategier for ruspolitikken. Samhandlingsreformens forslag om økt satsing på kommunene og forebygging vil ha relevans for meldingens innhold.

I påvente av storingsmeldingen har regjeringen altså besluttet at opptrappingsplanen for rusfeltet skal forlenges med to år.

100 friske millioner for 2011

70 millioner er foreslått til økt kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet til personer med rusproblemer, 20 millioner til å gi flere et behandlingstilbud i tverrfaglig spesialisert behandling, 5 millioner til forebygging og 5 millioner til å etablere to nye rusmestringsenheter i fengslene for å styrke det samlede tilbudet for innsatte med rusmiddelproblemer. Bevilgningsnivået har med dette økt med mer enn 1 milliard siden 2005.

Les mer om saken på Helsedirektoratets nettsider >>Opptrappingsplanen forlenget

Her finner du >>Stoltenbergsrapporten om narkotika

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.12.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)