Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4nhs58
(Skriv inn koden over.)

 

Selvhjelpsgrupper

Selvhjelp Norge har på oppdrag fra Helsedirektoratet, utarbeidet heftet "Informasjon om selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer".

Dette er et hefte som samler informasjon om alle de ulike aktørene som driver med selvhjelp i møte med rusproblemer, enten det er for mennesker som selv har et rusproblem, eller det er pårørende.

Heftet gir en oversikt over de ulike organisasjonene på nasjonalt nivå. Siden grupper oppstår, legges ned og startes opp på nytt igjen, inneholder dette heftet ikke informasjon om hver enkelt gruppe. Ta derfor kontakt med den enkelte organisasjon hvis du vil finne fram til en selvhjelpsgruppe der du bor.

I august 2009 registrerte Selvhjelp Norge nesten 500 selvhjelpsgrupper i rusfeltet, noen er rene selvhjelpsorganisasjoner, slik som Anonyme Alkoholikere, andre er rusmiddelpolitiske organisasjoner, som for eksempel ungdomsorganisasjonen Juvente eller Det Norske Totalavholdsselskap. Dette heftet omhandler selvorganiserte selvhjelpsgrupper i rusfeltet, ikke rusmiddelpolitiske organisasjoner. Enkelte bruker- og interesseorganisasjoner er allikevel tatt med, da de kan være aktuelle samarbeidspartnere ved oppstart av selvhjelpsgrupper lokalt.

Selvhjelp Norge er et av virkemidlene i Nasjonal plan for selvhjelp og er en ressurs for alle som arbeider med selvorganisert selvhjelp. Målsettingen i Nasjonal plan for selvhjelp er ”å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere.” (St.meld.nr. 16 2002-2003, Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken, s. 58).

Mange menneskers erfaring viser at deltakelse i selvhjelpsgrupper er en verdifull måte å jobbe med egne livsproblemer på. Bak diagnoser eller ”merkelapper”, viser det seg å være mange felles følelser: sorg, ensomhet, opplevelse av tap, manglende mestring, frustrasjon, maktesløshet, det vil si de fleste allmennmenneskelige følelser – følelser det arbeides med i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Selvhjelp kan være et alternativ eller et supplement til behandling, men selvhjelp er ikke i seg selv behandling. Den viktigste forskjellen mellom behandling og selvhjelp er at behandling forutsetter at en ”ekspert” eller ”hjelper”, ut fra sin fagkunnskap, gir råd og/eller annen faglig hjelp til en mottaker av denne hjelpen. Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i deling av erfaringer i et gjensidig deltakende fellesskap, og er en mulighet den enkelte selv må velge å benytte seg av.

Heftet er gratis og kan enten lastes ned eller bestilles via www.selvhjelp.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.12.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)