Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q2f2rp
(Skriv inn koden over.)

 

Stortingsmelding om barnevern

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken varsler en gjennomgang av hele barnevernet.

Regjeringen setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om barnevernet. I meldingen skal sentrale utfordringer i barnevernet bli drøftet og forslag til konkrete løsninger bli foreslått. Meldingen skal legges frem høsten 2012. 

De siste årene er mye endret til det bedre, men samtidig er det avdekket store og hittil ukjente problemer knyttet til barn og barns vilkår i Norge. Nå lover statsråden 240 millioner i tilleggsmidler, og en økning på 400 stillinger, samtidig som han ønsker en gjennomgang av både drift og de prinsipielle utfordringene etaten står overfor.

Sentrale spørsmål som skal gjennomgås i denne Stortingsmeldingen er blant annet om terskelen for omsorgsovertagelse er for høy i barnevernet og om hensynet til foreldrenes rettssikkerhet går på bekostning av barnas behov? Statsråden ønsker også at man bør se på om det bør innføres en frist for hvor lenge barn kan være i en midlertidig omsorgssituasjon.

Regjeringen inviterer fagmiljøer og folk med erfaring fra og med barnevernet til å delta i et barnevernspanel. Barnevernspanelet vil være en viktig bidragsyter til stortingsmeldingen. Helen Bjørnøy skal lede arbeidet i Barnevernspanelet, og de skal innen september 2011 gi innspill på;

  • Hvordan bør framtidens barnevern være?
  • Gi anbefalinger til hvordan vi kan utvikle barnevernet til barnets beste
  • Gi forslag og anbefalinger om organisering, regelverk, kunnskapsbehov og tiltak
  • Vektlegge hvordan vi kan styrke barn og foreldres brukermedvirkning i barnevernet


Flere evalueringsoppdrag skal også gjennomføres i sammenheng med Stortingsmeldingen. Ulike forskningsinstitusjoner har fått i oppdrag å se på blant annet samhandling og gjensidig påvirkning, institusjonstilbudet, faglig og økonomisk styring, og oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern.

Les mer om saken på >>regjeringen.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.11.2010

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)