Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: new2nr
(Skriv inn koden over.)

 

1 av 30 bilførere kjører i påvirket tilstand

Omtrent en av 30 bilførere kjører med alkohol, illegale rusmidler eller sløvende legemiddel i blodet i Norge. Antall påvirkede bilførere varierer hvor i Norge man befinner seg, og det er også store ulikheter mellom landene i Europa.

Dette kommer frem i en internasjonal studie hvor Norge har deltatt sammen med 12 andre Europeiske land. Intensjonen med studien er å kartlegge hvor mange bilførere som kjører med trafikkfarlige stoffer i blodet. Studien kalles DRUID – driving under influence of alcohol, drugs and medicines.

Datamaterialet for Norge baserer seg på over 9000 spyttprøver av tilfeldige bilførere på norske veier. Spyttprøvene ble analysert ved Folkehelseinstituttet og undersøkt for alkohol, diverse illegale rusmidler og ulike typer andre medikamenter.

Det ble samlet inn spyttprøver fra Øst-, Vest-, Midt- og Nord-Norge. Det ble oftest påvist alkohol og illegale rusmidler hos bilførere i Øst-Norge sammenlignet med de andre regionene. Det ble også oftere utslag på prøvene samlet i Oslo området sammenlignet med andre steder i Norge.

Tilsvarende undersøkelser gjennomført i de 12 andre landene i Europa viser at det er store ulikheter mellom landene. Forekomsten av alkohol og illegale rusmidler fra norske bilførere var lavere enn gjennomsnittet i Europa, mens forekomsten av sløvende legemiddel totalt sett var høyere i Norge enn mange andre land i studien. Spania og Italia var de landene som kom dårligst ut på statistikken, mens Sverige er det landet med færrest påvirkede bilførere.

Resultatene fra studien er publisert av Folkehelseinstituttet i rapport 6/2011.

Les mer om studien >>fhi.no

Les rapporten >> Bruk av alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i normal trafikk: Norske og europeiske resultater frå DRUID-prosjektet.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.10.2011

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)