Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 35s2g7
(Skriv inn koden over.)

 

Angst- og depresjonssymptomer påvirker ikke fødselsvekt

En norsk studie viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet og lav fødselsvekt.

Dette kommer frem i en studie gjennomført av forskere fra  Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet, som er publisert i tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

I denne studien ble det benyttet data fra Den norske mor og barn undersøkelsen, med mer enn 70 000 gravide kvinner. Dette datamaterialet ble koblet med data fra Medisinsk fødselsregister, noe som ga mulighet til å studere sammenhenger mellom psykiske forhold hos mor og fødselsvekt hos barn.

Lav fødselsvekt kan forutsi sykdom, både umiddelbart etter fødselen og senere i livet. Det er derfor viktig å undersøke årsaker til lav fødselsvekt. Angst- og depresjonssymptomer i svangerskapet er ikke uvanlig, og en eventuell sammenheng med fostervekst er viktig å undersøke.

Resultatene viste at 6.8 % av kvinnene hadde symptomer på angst og depresjon i svangerskapsuke 17 eller 30, og 2.3 % hadde symptomer på angst og depresjon i både svangerskapsuke 17 og 30. I utgangspunktet var forekomsten av små babyer noe høyere blant kvinnene med angst- og depresjonssymptomer, enn blant kvinnene uten slike symptomer. Men etter å ha justert analysene for røyking i svangerskapet, diabetes hos mor, svangerskapsforgiftning, kroppsmasse indeks, utdannelsesnivå hos mor og mors alder, ble denne forskjellen utjevnet. Studien fant ingen sammenheng mellom angst- og depresjonssymptomer hos mor i svangerskapet og lav fødselsvekt hos barnet.

 

Les mer >> fhi.no

Gå til artikkel >> Maternal emotional distress in pregnancy and delivery of a small-for-gestational age infant

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
24.10.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)