Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: u03t70
(Skriv inn koden over.)

 

"Vold og traumer"

Organisasjonen voksne for barn gir ut rapporten ”Barn i Norge” årlig. Denne gangen er temaet "Vold og traumer". Rapporten inneholder flere artikler med vold som tema, for eksempel sterke selvopplevde historier som handler om vold, og artikler myntet på hjelpeapparatet. I tillegg legges det frem ferske tall om barn og vold fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at barn av foreldre med psykiske lidelser har dobbelt så stor sjanse for å bli slått som andre, mens barn av foreldre med alkoholproblemer har trippel så stor sjanse for å bli slått.

Yngve Hammerlin er forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Han har skrevet en selvbiografisk og faglig tekst om sin egen erfaring med å vokse opp i en ekstremt voldelig og totalitær familie. Han skriver om egen oppvekst med en voldelig far og supplerer sine erfaringer med sine fagkunnskaper. Hammerlin skriver også om temaer som forsoning og tilgivelse.

 

Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne” er tittelen på en artikkel skrevet av Svein Mossige og Kari Stefansen som begge er forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). De har gjennomført en spørreundersøkelse blant 7000 elever som går siste året på videregående skole. Til tross for at alle former for fysisk vold mot barn er forbudt, forekommer det fortsatt både milde og grove voldshandlinger. 20 % av jentene og 14 % av guttene i deres undersøkelse hadde opplevd minst én voldelig episode fra mor eller far i løpet av oppveksten. Det viser seg at mødre faktisk oftere enn fedre utøver mild vold og at døtrene er mest utsatt. Forskerne finner en tydelig sammenheng mellom fattigdom, rusproblemer i familien, innvandrerbakgrunn og foreldrevold.

Åse Langballe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) bidrar med artikkelen ”Avdekkende samtaler med voldsutsatte barn”. Her tar hun for seg hvordan man snakker med barn om temaer som er sensitive, og som man vanligvis ikke snakker om. Når barn får anledning til å fortelle om sine erfaringer, ønsker og behov, utfordrer det også de voksne hjelperne.

 

 ”Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere” er tema for en artikkel skrevet av Ketil Eide, Helen Christie Johnsen og Elsa Døhlie fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør. Artikkelen beskriver de barna som kommer til Norge alene, uten sin nærmeste familie. Ofte kommer disse barna fra samfunn med krig og konflikter eller annen organisert vold. Forfatterne er opptatt av hvordan vi møter disse barna og introduserer en arbeidsmetode som heter ICDP-programmet. Det er et kultursensitivt og forebyggende program som retter seg mot omsorgsgivere for å styrke deres omsorgskompetanse.

Rapporten kan bestilles på: Voksne for barn sine nettsider

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.12.2011

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)