Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6a64jw
(Skriv inn koden over.)

 

Dårligere levekår for familier med barn med atferdsproblemer

Dette kommer frem i en doktorgrads avhandling av May-Britt Solem ved Universitetet i Oslo. Det viser seg at familier med barn med problemer opplever en mer stresset livssituasjon sammenliknet med vanlige familier, og at levekårene er den faktoren som har størst betydning for stressopplevelsen.

Datamaterialet består av intervjuer og spørreskjema fra 64 familier med gutter (6-13 år) som har atferdsproblemer og 128 vanlige familier. Solem så på ulikhetene med å ha en krevende omsorgssituasjon med vanlige familiers situasjon når det gjaldt sosial støtte, foreldrenes opplevelse av sammenheng i livet og måter å håndtere hverdagslivet på. Videre undersøkte hun hvilke faktorer som er av størst betydning for opplevelsen av foreldrestress, familie demografi, barnets atferdsproblemer, foreldrenes ressurser og mestringsmåter.

Studien viser at foreldre i krevende omsorgsituasjoner oftere er enslige, har lavere utdanning, er oftere arbeidsledige og er mindre fornøyd med sosial støtte. De har også større problemer med å forstå barnas situasjon og atferd. Noen foreldre trekker seg også tilbake fra familier og venner fordi de skammer seg over barnas oppførsel. Barnets atferdsproblem er den viktigste forklaringen på foreldrenes stress, men foreldrenes ressurser og måter å takle hverdagen på reduserer effekten atferdsproblemene har på selve foreldrestresset.

 

Les vitenskaplig sammendrag  >>Parenting Stress and Coping Practices - A Salutogenic Approach

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
02.11.2011

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)