Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6vpsf1
(Skriv inn koden over.)

 

Midler til pårørendesentre- tilskudd 2011

Helsedirektoratet ønsker å styrke arbeidet overfor pårørende, og det er mulig for pårørendesentre å søke midler til sitt arbeid. Søknadsfristen er 1.desember 2011. Formålet er å styrke pårørendetilbudene slik at de kan ivareta flere pårørende på en god måte.

I opptrappingsplanen for rusfeltet er det lagt vekt på at det skal arbeides for bedre ivaretakelse av barn og pårørende til personer med rusmiddelproblemer. Belastningen for pårørende kan ofte føre til at de selv har behov for hjelp.

Ett av tiltakene i Opptrappingsplanen er å gi økonomisk støtte til pårørendesentre. Helsedirektoratet har de to siste årene styrket sentrene slik at de skal bli i bedre stand til å ivareta enda flere pårørende til personer med rusmiddelproblemer. Det er i denne perioden også etablert flere pårørendesentre over hele landet. Flere melder imidlertid om stor pågang, og at det er behov for å øke kapasiteten ved flere av sentrene. Det er kun etablerte pårørendesentre som kan søke. I tilknytning til prosjektene er det mulig å søke midler til forskning for å øke kunnskapstilfanget på feltet.

På Helsedirektoratets hjemmeside gis nærmere beskrivelse om krav til søknadens innhold og rapporteringskrav.

 

Mer informasjon >> helsedirektoratet.no

Les mer om andre tilskuddsordninger >> Tilskuddsordninger - rus

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.11.2011

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)