Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: xw220g
(Skriv inn koden over.)

 

Mindre kriminalitet blant pasienter i LAR

En studie viser at etter at heroinavhengige kommer inn i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er det en betydelig reduksjon i kriminelle handlinger blant disse pasientene.

Studien er publisert i tidsskriftet Addiction, hvor Anne Bukten, Svetlana Skurtveit, Michael Gossop, Helge Waal, Per Stangeland, Ingrid Havnes og Thomas Clausen er forfattere.

 

Intensjonen med studien var å undersøke om heroinavhengige endret sin kriminelle atferd når de fikk tilbud om legemiddelassistert rehabilitering. Forskerne ønsket dermed å undersøke kriminalitet før, under og etter LAR i en nasjonal kohort av LAR-pasienter. Studien var en registerbasert studie der informasjon fra alle som begynte i LAR-behandling (n=3221) i perioden 1997-2003 ble koblet med opplysninger fra straffesaksregisteret.

 

Resultatene viste at etter at heroinavhengige kom inn i LAR-behandling ble det en betydelig reduksjon i kriminaliteten. Graden av kriminalitetsreduksjon varierte blant pasientene; de som var i kontinuerlig behandling hadde den laveste kriminaliteten under behandling, mens pasienter som falt ut av behandling hadde høyere kriminalitet. Alle pasientene hadde likevel signifikant lavere kriminalitet under behandling, sammenlignet med kriminalitet forut for behandling. De pasientene som droppet ut av behandlingen, både permanent og midlertidig, falt tilbake til nivåer med høyere kriminell aktivitet.

 

Forfatterne konkluderer med at å være i LAR-behandling i lang tid (mer enn 2 år) henger sammen med mindre kriminalitet.

 

Les mer >>Senter for rus - og avhengighetsforskning (SERAF)


Les artikkel i tidsskriftet >> Addiction

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.11.2011

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)