Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7625ph
(Skriv inn koden over.)

 

Misbruk av GHB i Norge

Misbruk av gammahydroksybutyrat (GHB) er først og fremst knyttet til eksisterende rusmiljøer, men forekommer også i andre grupper. Selv om bruk av GHB fortsatt er lite utbredt, er de helsemessige konsekvensene betydelige for dem det gjelder.

Dette kommer frem i en oversiktsartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening forfattet av Jørgen G. Bramness og Siri Haugland.

Artikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av ulike artikler etter litteratursøk i PubMed samt statistikk og rapporter fra norske og europeiske myndigheter og forskningsinstitutter. Formålet med artikkelen er å gi en oversikt over symptomer ved bruk av GHB, samt informasjon om behandling og forebygging av forgiftninger, abstinenser og avhengighet.

GHB ble opprinnelig brukt som anestesi- og sovemiddel, og til behandling av depresjon. Den ikke-medisinske bruken startet i kroppsbyggermiljøene i 1980-årene på grunn av mulig anabol og sentralstimulerende virkning. På 1990-tallet dukket GHB opp på utelivsscenen og det oppsto en bekymring for helserisikoen, spesielt fordi det var mistanke om at GHB ble tilsatt drinker for å gjøre det lettere å foreta seksuelle overgrep. GHB fikk narkotikastatus i år 2000.

Studien viser at inntak av lavere doser GHB gir rus som minner om alkoholrus, samtidig som høyere doser kan gi forgiftninger. På grunn av stoffets bratte dose-respons-kurve og at det ofte blir tatt i kombinasjonen med andre stoffer og alkohol, er virkningen svært uforutsigbar. Det er registrert dødsfall hos personer som ikke tidsnok er kommet til behandling. Til tross for en relativt begrenset tilgjengelighet og lavt misbruk av GHB (ca 1 % av norsk ungdom i alderen 15-20 år rapporterer å ha prøvd GHB), viser tall en økning i antall beslag og volum av stoffet i Norge. ”Føre var” i Bergen og tall fra Folkehelseinstituttet viser en tendens til økt bruk av stoffet.

Forskerne konkluderer med at det er behov for informasjon om GHB-misbruk til helsepersonell. Samtidig er det viktig at forebyggende tiltak rettes mot spesifikt potensielle brukergrupper.

Les artikkelen >> Misbruk av gammahydroksybutyrat

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
14.11.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)