Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: t8752d
(Skriv inn koden over.)

 

Moderat alkoholinntak kan ha beskyttende effekt på hjerteinfarkt

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at et moderat alkoholinntak kan ha en beskyttende effekt på utviklingen av hjerteinfarkt, men gir ikke svar på hvorfor.

Studien er publisert i tidsskriftet Circulation, og viser at resultatene i denne studien er i samsvar med funn i flere andre befolkningsundersøkelser i andre land.

Datamaterialet er samlet inn ved å følge omtrent 150 000 personer gjennom flere år. Alle informantene var over 18 år, og de svarte på spørreskjemaer om sitt alkoholinntak. Fokus var på hyppighet, og ikke mengde. I tillegg målte forskerne HDL-kolesterolet hos disse personene. Ved å koble opplysningene til den norske Dødsårsaksregisteret kunne forskerne se hvem som var døde av hjertesykdom.

Resultatene viste at menn som drakk alkohol en gang i uken eller oftere hadde redusert sin risiko for å dø av hjerteinfarkt med 45 prosent sammenlignet med menn som ikke drakk. For kvinner var det en mindre klar tendens, en reduksjon på 32 prosent.  Hos yngre personer er det ingen holdepunkter for at alkohol har gunstige helsevirkninger. For personer eldre enn 40-50 år synes det mulig at jevnlig inntak av moderate mengder alkohol (1-3 enheter daglig), kan være gunstig med tanke på utvikling av hjerte-karsykdommer.

Tidligere har man trodd at sammenhengen mellom alkohol og hjerte-kar sykdom skyldtes HDL-kolesterol fordi man på den ene siden har vist at alkoholinntak på kort sikt øker konsentrasjonen av HDL-kolesterol i blodet, og på den andre siden har sett at personer med høyt HDL-kolesterol har lav risiko for hjertesykdom. Forskerne fant at reduksjonen i risiko for hjerteinfarkt ikke endret seg når de korrigerte for nivået av HDL-kolesterol. Det antyder at HDL-kolesterol ikke har betydning for sammenhengen mellom alkohol og hjerteinfarkt slik man har trodd, og at man bør lete etter andre mekanismer for effekten.

Forskerne fremhever at det er viktig å være klar over at gjentatt og stort alkoholinntak øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Risikoen for skader på en rekke indre organer er økt ved gjennomsnittlige daglig inntak over tre alkoholenheter, for eksempel 3 glass vin hver dag.

 

Les mer >> Folkehelseinstituttet

Les artikkel i tidsskriftet >> Circulation

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.11.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)