Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: mx6111
(Skriv inn koden over.)

 

Motstand blant røykere til nye tobakksforebyggende tiltak

I forbindelse med en varslet revidering av tobakkslovgivningen og en ny strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet, har helsemyndighetene og interesseorganisasjoner kommet med flere forslag til innstramninger i tobakkspolitikken. Disse endringene møter sterk motstand blant røykerne.

Denne motstanden kommer til syne i en studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Det ble samlet inn svar fra et representativt utvalg på 5 149 personer over 15 år via en kombinasjon av telefonintervju og spørreskjema tilsendt via e-post. Oppfatning om 10 nye salgsbegrensninger og 13 nye adgangsbegrensninger ble gitt på en skala fra 1 (ingen støtte) til 5 (full støtte).

Blant de foreslåtte adgangsbegrensningene er det størst motstand mot forbud mot røyking i parker (83 prosent) og på steder med utendørs servering av mat (81 prosent) og drikke (85 prosent). Det er langt mindre motstand til forslaget om å forby røyking i nærheten av barn inne (21 prosent) og forslagene om røykfri arbeidsdag for elever i videregående skole (35 prosent). 71 prosent er i mot pålegg om røykfri arbeidsdag for alle uansett yrke.

Når det gjelder salgsbegrensninger, var det størst motstand mot å gi apotekene enerett til salg av sigaretter (93,2 %), til å innskrenke salgstiden for sigaretter (84,7 %) og til å frata bensinstasjoner og kiosker retten til å selge sigaretter (82,4 %). Heving av aldersgrensen (41,9 %) og lisensiering av tobakksforhandlere (59,9 %) var de salgsbegrensende tiltak som aktiverte minst motstand hos dagligrøykerne.

Forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS har på bakgrunn av denne studien skrevet en artikkel som er publisert i Den norske tannlegeforenings tidende. Lund påpeker at om disse tiltakene skal bli vellykket bør man først arbeide for å endre røykernes holdninger. Dersom tiltakene ikke har legitimitet blant røykerne, kan det bli vanskelig å få dem til å overholde dem. Han sier videre at det ikke har vært avdekket så sterk motstand mot andre tobakksforebyggende tiltak tidligere i perioden 1973 – 2011.

 

Les mer >> sirus.no

Les artikkelen >>  Røykernes motstand mot nye tobakksforebyggende tiltak

Om du ønsker å lese mer om dette tema, har Willy Pedersen skrevet en kronikk med tittel >>Røyking – sterkere kontroll, sterkere marginalitet

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.10.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)