Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 56p6t1
(Skriv inn koden over.)

 

Narkotikasituasjonen i Europa 2011

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) gir hvert år ut en rapport om narkotikasituasjonen i Europa.

Årets rapport baserer seg  på informasjon og data fra alle land i EU, Tyrkia, Kroatia og Norge. Det meste av empirien er fra 2009. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er kontaktpunktet for EMCDDA i Norge.

Rapporten viser at narkotikasituasjonen i Europa er temmelig stabil, og på enkelte områder er det en positiv utvikling. Det ser ut til at kokainbruken har nådd toppen, og det er en fallende tendens i bruk av cannabis blant ungdommer. Det ser også ut til at det er en nedgang i sprøytebruk.

Samtidig beskriver rapporten en negativ utvikling i markedet når det gjelder syntetiske stoffer, og det at brukerne ser ut til å konsumere et bredere spekter av stoffer. Blandingsbruk, som også omfatter kombinert bruk av ulovlige rusmidler og alkohol, og noen ganger legemidler og ikke-kontrollerte stoffer, er blitt det mest fremtredende bruksmønsteret i Europa. I rapporten beskrives denne utviklingen som en utfordring for både narkotikapolitikken og narkotikatiltakene i Europa.

 

Les mer >> sirus.no

Les rapporten >> Narkotikasituasjonen i Europa 2011

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
24.11.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)