Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0x0v55
(Skriv inn koden over.)

 

Rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har revidert forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barnevernsinstitusjon. Forskriften har nå blitt tydeligere når det gjelder adgangen til å bruke tvang, og begrensninger som allerede følger av gjeldende rett.

Ansatte ved barnevernsinstitusjoner har gitt tilbakemelding til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om at det er vanskelig å tolke dagens regelverk - hva som er lovlig og hva som er ulovlig. BLD har derfor revidert forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner. Forskriften regulerer beboernes rettigheter og hvilke tvangstiltak og begrensninger institusjonen kan benytte overfor beboerne.

I følge BLD har barn og unge på barneverninstitusjon større og mer omfattende atferds- og rusproblemer enn tidligere. I tillegg byr den samfunnsmessige utviklingen på nye utfordringer i å begrense ungdommers kontakt med nettverk som kan ha negativ påvirkning. De har derfor foretatt følgende lovendringer:

·         Utvidet adgang til rusmiddeltesting slik at alle beboere, uavhengig av plasseringsgrunnlag, får mulighet til å samtykke til urinprøvetaking.

·         Utvidet adgang til å foreta kroppsvisitasjon og ransaking.

·         Utvidet bestemmelsen om begrensninger i retten til telefonkontakt og lignende til å gjelde alle elektroniske kommunikasjonsmidler.

·         Fjernet dagens adgang til å nekte beboerne å ta med seg mobiltelefon.

·         Utvidet bestemmelsen som gjelder bevegelsesbegrensninger for atferdsplasserte. Nå kan det også fastsettes begrensninger i adgangen til å bevege seg fritt innenfor institusjonen.

·         Nedfelt et klart krav om at bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integritet ikke skal benyttes i større grad enn det som er nødvendig. Andre fremgangsmåter skal være prøvd først. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2012.

 

Les mer >> regjeringen.no

Lenke til forskriften >> Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjonbarneverninstitusjon 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.12.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)