Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 76160d
(Skriv inn koden over.)

 

Risiko for fremtidig alkoholmisbruk

En dansk forskningsrapport viser at man allerede tidlig i barneskolen kan se hvilke barn som er i faresonen for å kunne utvikle alkoholavhengighet som voksen.

Joachim Knop og forskere på Sygdomsforebyggelse i København og universitetet i Kansas City har gjennom 33 år samlet og bearbeidet datamateriale ved å følge gutter med og uten alkoholiserte foreldre.  Hvert 10. år har de samlet inn nye data og intervjuet en høyrisikogruppe bestående av 223 sønner av alkoholikere og en lavrisikogruppe på 109 menn, som ikke hadde fedre som var alkoholikere.

Forskerne har funnet fire risikofaktorer som hver for seg utgjør en fare for fremtidig alkoholmisbruk;
• At alkoholiserte menn får sønner med lav fødselsvekt
• At den nyfødte har mangel på vitamin K
• At barnet har diagnosen ADHD eller viser problematisk atferd
• At barnet tidlig avvennes med amming

Til tidsskriftet Dagens medicin sier Joachim Knop at det er viktig at man på et tidlig stadium griper inn, spesielt om alle de fire faresignalene er til stede. I skolen gjør barna seg bemerket som det man ofte kaller ”urolige barn” som har problemer med å følge undervisningen. For å unngå at et barn skal havne på skråplanet, foreslår han at man bør ta i bruk pedagogiske og terapeutiske hjelpemidler, og at de får trygge rammer rundt seg på skolen og hjemme.

Et annet interessant funn var at en del menn som var avhengig av alkohol som 30-åringer, var rusfri som 40- åringer, hvorav ca halvparten ikke hadde vært i behandling. Dette funnet har ført til igangsetting av en ny studie hvor man med utgangspunkt i det samme datamaterialet ser på hva som skiller dem som fortsatte å drikke som voksne fra de som sluttet.

 

Les mer >> Dagens medicin (dansk tidsskrift)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.10.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)