Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 560hk2
(Skriv inn koden over.)

 

Røykeforbudet er gunstig for ansattes helse

Røykeforbudet ved barer og serveringssteder har ført til at ansatte ved serveringssteder rapporterer færre symptomer fra luftveiene. Dette kommer frem i en studie fra statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Marit Skogstad, Kristina Kjærheim, Geir Fladseth og Pål Molander har skrevet en artikkel basert på denne studien, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

I forbindelse med innføring av røykeforbud på serveringssteder i 2004 ble arbeidstakere ved et utvalg barer og restauranter i Oslo bedt om å rapportere sine aktuelle og tidligere symptomer fra luftveiene. Parallelt med dette ble nivået av totalstøv og nikotin i arbeidsatmosfæren undersøkt, lungefunksjonen ble målt før og etter skiftet og urin-kotininkonsentrasjonen umiddelbart etter skiftet og neste morgen. Alle undersøkelsene ble gjort både før og etter røykeforbudet. Studien inkluderte 93 menn og kvinner. Disse ble fulgt i løpet av et skift før røykeforbudet og 3 - 8 måneder senere. I den første undersøkelsen besvarte 86 deltakere et spørreskjema om symptomer fra luftveiene, mens 67 responderte ved etterundersøkelsen.

Resultatene viste en betydelig nivåreduksjon i nikotin og totalstøv i arbeidsatmosfæren, en reduksjon i kotininnivåene blant både røykere og ikke-røykere, samt mindre fall i lungefunksjon i løpet av skiftet etter innføring av røykeforbudet. Data fra spørreundersøkelsen viste at røykerne i større grad enn ikke-røykerne anga færre symptomer etter røykeforbudet. Etter røykeforbudet ble det målt lavere nivåer av kotinin i urin blant røykerne enn før forbudet, noe som kan tyde på at de røykte mindre etter lovendringen. Resultatene fra denne studien er i tråd med en befolkningsundersøkelse i Norge som viser at røykere har redusert sitt forbruk med sju til ni prosent og at ti prosent av dagligrøykerne hadde sluttet å røyke etter røykeforbudet.

Denne studien viser at innføring av røykeforbud på serveringssteder kan være gunstig for helsen til de ansatte ved at en høy andel rapporterte om færre luftveissymptomer etter forbudet. Imidlertid var det overraskende mange, ca. 20 % av totalgruppen, som anga flere symptomer.

 

Les mer >> statens arbeidsmiljøinstitutt

Les artikkelen >>Røykeforbud på serveringssteder og luftveissymptomer blant ansatte

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.11.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)