Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c6g8we
(Skriv inn koden over.)

 

Rusmidler i Norge 2011

Hvert år gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en oversikt over rusmiddelstatistikk i Norge. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og egne undersøkelser fra SIRUS.

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Nytt av året er blant annet tall fra sprøyterommet i Oslo.

Resultatene viser at det registrerte salget av snus fortsetter å øke, mens sigaretter og rulletobakk har en synkende kurve. Alkoholomsetningen i Norge totalt har vært ganske stabil de siste par årene. Omsetningen av brennevin, vin, og øl pr. innbygger ligger betydelig lavere i Norge sammenlignet med resten av Europa.

Ved starten av 2011 var det over 6000 personer i legemiddelassistert rehabilitering i Norge, og dette tilsvarer en økning på 66 % i perioden 2005-2010. På sprøyterommet i Oslo ble det i 2010 foretatt 28 368 injeksjoner.

Når det gjelder kjøring under påvirkning av alkohol og andre rusmidler er tallene stabile.  Antall beslag av heroin, cannabis, amfetamin og kokain har hatt en jevn økning fra 2008 til 2010.

Antall innleggelser i somatiske sykehus med alkoholrelatert hoveddiagnose har økt med over 50 % i perioden 2005-2010.

 

Les rapporten >> Rusmidler i Norge 2011

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.11.2011

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)