Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ais0vk
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom IQ og bruk av narkotika

Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika senere i livet. Sammenhengen er tydeligere hos kvinner enn menn.

Dette er konklusjonen i en britisk studie hvor resultatene viser at høy intelligens i barndommen kan øke risikoen for bruk av illegale rusmidler i ungdomstiden og senere i voksenlivet.

Datamaterialet baserer seg på en stor britisk helseundersøkelse, The 1970 British Cohort study, hvor alle barn født i Storbritannia mellom 5.april og 11.april i 1970 er inkludert. Deltakerne er fulgt gjennom barndom, ungdomstid og voksenliv. I tillegg til at deltakernes egne rapporteringer om narkotikabruk som ungdom og voksen, ble det gjennomført IQ-målinger ved fem – og tiårsalder.

Resultatene viser at barn som fikk gode resultater på IQ-testene oftere brukte hasj som 16-åringer og tyngre stoffer når de var 30 år. I denne studien var sammenhengen tydeligere hos kvinner enn hos menn. Jenter som skåret høyt på IQ-målinger hadde oftere enn andre prøvd hasj og kokain som voksne.

Forskerne bak studien, James White og G David Batt, rapporterer at de har korrigert for inntekt og utdanning hos deltakerne i studien og for foreldrenes utdanningsnivå. I tillegg har de også korrigert for om deltakerne har rapportert om psykiske problemer under oppveksten.

Årsaken til sammenhengen mellom intelligens og bruk av narkotika er ikke tydelig, men tidligere forskning viser at mennesker med høy IQ er mer åpne for nye erfaringer, noe som kan føre til at de er mer på jakt etter nye og uvanlige stimulanser. I tillegg antyder forskerne at intelligente ungdommer kan bli stigmatisert av jevnaldrende og søker mot rus som en måte å takle det på.

 

Les mer >> forskning.no

Les artikkelen i tidsskriftet >> Journal of Epidemiology and Community Health

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.11.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)