Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8wax50
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom barns skjermbruk, overvekt og fysisk aktivitet

Barn og unge sitter oftere foran datamaskinen eller Tv-skjermen i dag enn tidligere, men det fører nødvendigvis ikke til at de blir mindre fysisk aktive.

Dette kommer frem i en doktorgradsavhandling av psykolog og forsker Ole Melkevik. Han ønsket i sin studie å se på sammenhengen mellom barns skjermbruk, overvekt og fysisk aktivitet.

Avhandlingen bygger på data fra en stor undersøkelse gjennomført i 39 land om helseatferd blant skolebarn i alderen 11-15 år. Over 200 000 barn og unge fra Europa og Nord Amerika deltok. Dette er en undersøkelse som blir gjennomført hvert fjerde år.

Datamaterialet viser at 15 åringer i 2006 hadde en skjermbruk på gjennomsnittlig fem timer pr. uke. I 2010 var bruken økt til 20-30 timer pr.uke. Samtidig viser det seg at aktivitetsnivået har holdt seg relativt stabilt i denne perioden, men at barn og unge er aktive på andre måter i dag enn tidligere.

Resultatene viser at ulikhet i nivå av fysisk aktivitet blant barn og unge til liten grad kan forklares av hvor mye tid de bruker foran skjermen, men også at en mindre gruppe gutter bruker svært mye tid på skjermbasert media og dermed har mindre tid til å være i fysisk aktivitet. Samtidig viser også resultatene at overvektige jenter, men ikke gutter, bruker mer tid foran skjermen enn jenter som ikke er overvektige. Videre finner Melkevik at ungdom fra økonomisk ressurssvake familier ser mer på TV mens de som vokser opp i mer velstående familier bruker mer tid foran PC, og elektroniske spill.

 

Les mer >> Universitetet i Bergen

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.10.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)