Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6486m3
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom barns skolefungering og foreldres alkoholbruk

Foreldrenes alkoholmisbruk er en risikofaktor for at barn skal få atferds- og konsentrasjonsproblemer på skolen. Likevel viser det seg at barna av disse foreldrene trives like godt på skolen som andre elever.

Dette kommer frem i en studie basert på et representativt utvalg av befolkningen, gjennom datamateriale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT og UngHUNT), der alle innbyggere i fylket som var 13 år eller eldre ble invitert til å delta.  88 % av alle tenåringene i fylket deltok i studien (8984 personer), mens 72 % av mødrene deres og 61 % av fedrene deres svarte på de nødvendige spørreskjemaene. Foreldrene svarte blant annet på spørsmål om alkoholbruk, mens tenåringene blant annet rapporterte skolefungering på ulike områder.

I denne studien så forskerne på sammenhengen mellom foreldrenes alkoholbruk og fire utvalgte områder knyttet til elevenes skolefungering. De fire områdene var atferdsproblemer, konsentrasjonsvansker, trivsel og hvor tilfredse de var med skoleresultatene sine.

Resultatene viser at tenåringer med foreldre som misbrukte alkohol hadde moderat høyere skåre på atferdsproblemer og konsentrasjonsvansker. Foreldrenes alkoholbruk hadde imidlertid ingen betydning i forhold til elevenes tilfredshet med skoleresultatene eller på hvor godt ungdommene trivdes på skolen.  

Funnene fra denne studien stemmer overens med tidligere forskning om sammenhengen mellom foreldres alkoholbruk  og elevenes skolefungering. Forskerne konkluderer med at forebyggingstiltak for denne gruppen barn først og fremst bør rettes mot atferdsproblemer og konsentrasjonsvansker.

 

Les mer >> Folkehelseinstituttet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.10.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)