Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 43d2i8
(Skriv inn koden over.)

 

Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fått i oppdrag å bidra med en oppsummering og analyse av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk på rusmiddelfeltet.

Oppdraget kom fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken, og er publisert i SIRUS-rapport 3/2011.

Rapporten er delt i tre hovedkapitler. I den første delen beskrives problemstillinger som angår både alkohol og narkotika, som for eksempel en gjennomgang av tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Videre drøftes blant mye annet begrepsbruken på rusmiddelfeltet, hva som er avhengighet og ulike sider ved skadereduksjon.

Den andre delen omhandler alkoholbruk og utvikling i konsum og alkoholrelaterte skader, mens del tre ser på utviklingen når det gjelder bruk og misbruk av narkotika og narkotikarelaterte skader. Felles for del to og tre er en drøfting av alkohol- og narkotikapolitikken i Norge sammenlignet med andre land.

 

Les mer> Sirus.no

Les Rapporten >>  Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet. Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.12.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)