Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 752qqt
(Skriv inn koden over.)

 

Risikofylt alkoholforbruk og usunne levevaner henger sammen.

Personer med et risikofylt alkoholforbruk oppgir i høyere grad enn andre at de spiser mer usunt, de bruker tobakk daglig og de har en lite aktiv fritid. Det viser data fra en spørreundersøkelse som Statens folkhälsoinstitut i Sverige gjennomfører årlig.

Denne uken gjennomfører Sverige en nasjonal oppmerksomhetsuke, hvor de setter fokus på risikofylt alkoholforbruk. I den forbindelse presenterer Statens folkhälsoinstitut en ny analyse av folkehelseundersøkelsen Helse på ulike vilkår, om sammenhengen mellom risikofulle alkoholvaner, andre levevaner og legemiddelbruk. I denne analysen om sammenheng mellom høyt alkoholforbruk og andre livsstilsfaktorer brukes data fra 2008-2011.

Resultatene viser at de som har et høyt alkoholforbruk oftere enn andre har en stillesittende fritid, daglig tobakksbruk og lavt inntak av frukt og grønnsaker. De bruker også, i høyere grad enn andre, legemiddel mot smerte, søvnløshet, angst og depresjon.

Undersøkelsen avdekker at omtrent 42 prosent av respondentene som har et høyt alkoholforbruk har et ønske om å redusere sitt alkoholinntak, men kun 7 prosent gir uttrykk for at de trenger hjelp for å klare dette.

 

Les mer >> Statens folkhälsoinstitut

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)