Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 184gtt
(Skriv inn koden over.)

 

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

Dette er tittelen på en ny rapport fra Arbeidslivets kompetansesenter for rus – og avhengighetsproblematikk (AKAN). Fokus er rettet mot rusmiddelkultur og rusmiddelforebygging når ansatte har ulik etnisk bakgrunn, et aktuelt felt i et arbeidsliv som i økende grad er etnisk og kulturelt mangfoldig.

Tidligere studier utført ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) viser at personer med annen etnisk og religiøs bakgrunn har lavere forbruk og en høyere andel av totalt avholdende personer enn i den gjennomsnittlige norske befolkningen. Dette betyr at en relativt stor gruppe arbeidstakere med minoritetsbakgrunn møter det norske arbeidslivet med mindre erfaring med alkoholbruk, enn det som er vanlig i den norske befolkningen for øvrig.

I studien fra AKAN oppgir enkelte arbeidstakere med minoritetsbakgrunn at de i sammenheng med sosiale settinger knyttet til jobb drikker litt alkohol, selv om de ikke gjør det i andre sammenhenger. Dette begrunnes blant annet med at alkoholbruken positivt påvirker omgivelsenes oppfatninger av hvor ‘integrerte’ de fremstår, med at fest er gøy en gang i blant, og med ønsker om å unngå eventuelle ubehag som oppstår dersom man bryter med de norske omgivelsenes forventninger. Enkelte beskriver frykt for tap av ‘norsk’ nettverk og karriereressurser ved avhold fra alkohol. Det formidles også ulike opplevelser av alkoholkulturen i forskjellige arbeidsmiljøer, avhengig av bransjekultur og arbeidsstokkens sammensetning.

I rapporten anbefaler AKAN å løfte frem minoritets- og mangfoldsperspektivet når det gjelder ulike sider ved alkoholbruk og sosial inkludering. De anbefaler blant annet arbeid med å få til en alkoholfokusfri tilrettelegging av fest og feiringer i etnisk og kulturelt mangfoldige arbeidsmiljøer, å inkludere spørsmål om ‘drikkepress’ i medarbeidersamtalene, og dessuten å arbeide målrettet med å rekruttere ansatte med annen etnisk og kulturell bakgrunn til deltakelse i det rusmiddelforebyggende/ arbeidsmiljørettede arbeidet på arbeidsplassen.

Denne rapporten omhandler erfaringer og funn fra AKAN kompetansesenters mangfoldsprosjekt. Rapporten bygger på 23 kvalitative intervjuer av ansatte med minoritetsbakgrunn, 11 kvinner og 12 menn. Prosjektleder har vært kriminolog Ida Kahlbom.

Les AKAN publikasjon 1/2012 >> «De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
31.10.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)