Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 33b1n2
(Skriv inn koden over.)

 

Frisklivssentraler kan bidra til bedre helse

Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å opprette frisklivssentraler, og ønsker kunnskap om effekt av tiltak som frisklivssentralene iverksetter. Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport som tar for seg effekten av tiltak for å støtte endring av atferd i en retning som er positiv for helsa.

Frisklivssentraler er kommunale forebyggende helsetjenester som tilbyr individuelt tilpasset støtte og oppfølging for å fremme fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthold til personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller lidelser. En periode ved en frisklivssentral varer i 12 uker, men ved behov er det mulig å få flere perioder.

Forskere ved Kunnskapssenteret har oppsummert tilgjengelig forskning om effekt av tiltak for å støtte endring av atferd i en retning som er positiv for helsa. Tiltakene ble sammenlignet med råd fra helsepersonell uten oppfølging, samt ordinær behandling eller ingen behandling. 23 randomiserte kontrollerte studier ble inkludert i rapporten.

Resultatene viste at både henvisning til lokale treningstilbud med oppfølging og egenadministrert  trening med oppfølging økte omfang av fysisk aktivitet i løpet av perioden på frisklivssentral.  Samme resultat gjaldt på kort sikt, det vil si 3 måneder etter avsluttet opphold. Forskerne fant videre at selvhjelpsmateriell med oppfølging øker avholdenhet fra røyking i løpet av tiltaksperioden. Det viste seg også at henvisning til oppfølging av sykepleier økte avholdenhet fra røyking 6 måneder etter start på tiltaksperioden. Forskerne fant ikke dokumentasjon av tilstrekkelig høy kvalitet for å konkludere om endring av kosthold.

Gå til rapporten >> Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksne

Les mer om frisklivssentraler >> helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.12.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)