Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wc1p15
(Skriv inn koden over.)

 

Gratis ungdomsundersøkelser for kommuner.

Alle kommuner og fylkeskommuner får tilbud om å gjennomføre Ungdata- undersøkinger gratis. Kommunene viser stor interesse for å gjennomføre slike undersøkelser.

Undersøkelsen er utviklet av Nova og gjennomføres i samarbeid med  kommunene.  Mange kommuner har allerede gjennomført en slik undersøkelse og neste år vil mellom 100 og 150 kommuner gå i gang. De som gjennomfører ungdata for andre gang vil få innsikt i utviklingen i sin kommune over tid.

Mira Aaboen Sletten, som er prosjektledar for Ungdata hos NOVA, gleder seg over interessen. Ungdata gir en oversikt over oppvekstsituasjonen for ungdom i ens egen region, og gir muligheter for å se på utvikling over tid, eller å sammenligne seg med andre kommuner og tall på nasjonalt nivå.


Ungdata er et kvalitetssikra system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkinger blant ungdom. Formålet er å gi kommuner (og fylkeskommuner) et kunnskapsgrunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid. I tillegg kan data brukes i forskingsprosjekt der målet er å skaffe ny kunnskap om oppveksten til ungdom i Norge. 

Spørreskjemaet inneholder en rekke spørsmål om blant annet rus og levevaner, trivsel og vennskap. I tillegg til en mengde basisspørsmål kan kommunene velge tilleggsspørsmål på spesifikke felt dersom de ønsker svar også på dette.  Nova tilbyr veiledning og analysehjelp til kommunene i gjennomføringen av undersøkelsen og mht. oppbevaring av data. Data blir samla inn i samarbeid med de regionale kompetansesentra på rusfeltet (KoRus).

 Les mer på nettsiden : www.ungdata.no

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
06.12.2012

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)