Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: g54327
(Skriv inn koden over.)

 

Ikke flere dobbeltbrukere av sigaretter og snus

Salget av snus har økt de siste årene. Dette har likevel ikke medført flere dobbeltbrukere av både sigaretter og snus.

En SIRUS-undersøkelse publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research, viser at omfanget av dobbeltbruk har vært relativt lite (ca. 5 prosent) og ganske stabilt siden 1985.

Studien bygger på årlige, representative datainnsamlinger utført av Statistisk sentralbyrå, på oppdrag fra Helsedirektoratet, i perioden 2005-2010. I undersøkelsen deltok i overkant av 3500 menn i aldersgruppen 16-74 år.

Resultatene viste at 6,8 % av mennene brukte både snus og sigaretter, men bare 1 % rapporterte at de daglig brukte begge produktene. Det mest typiske mønster av dobbelbruk var en kombinasjon der daglig bruk av et produkt ble sammenkoblet med sporadisk bruk av det andre.

Flere enn 70 prosent av dobbeltbrukerne startet med sigaretter som førsteprodukt. Utbredte motiv for deres etterfølgende snusbruk var nikotinsubstitusjon, røykereduksjon og røykeslutt.  Menn som kombinerte sigaretter med snus konsumerte 40 prosent færre sigaretter enn de som utelukkende røykte. Planer om en røykfri framtid hadde høyere utbredelse blant dobbeltbrukere enn blant de som kun røykte.

I samme periode har andel menn som bare har røykt sigaretter (daglig eller av og til) blitt redusert fra 48 prosent til 20 prosent, mens andelen som kun har brukt snus har økt fra 3 prosent til 12 prosent. Alt i alt har innslaget av tobakksbrukere blant menn blitt redusert fra 54 prosent til 37 prosent.

 

Les mer >> sirus.no

Les artikkelen >>Patterns of Dual Use of Snus and Cigarettes in a Mature Snus Market

 
 

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.10.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)