Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: o7b2ma
(Skriv inn koden over.)

 

Kvinnelige ledere drikker mindre alkohol enn mannlige ledere.

Kvinnelige ledere reduserer ofte alkoholinntaket sitt når de drikker med kolleger. En norsk studie viser at kontrollbehov, stigmatisering og omsorgsoppgaver er faktorer som særlig påvirker kvinnelige lederes arbeidsrelaterte drikking.

Tidligere forskning har vist at ledere har et mer risikofylt alkoholforbruk enn andre ansatte, men at kvinnelige ledere drikker alkohol sjeldnere enn mannlige ledere gjør. I denne studien ønsket Kristin Buvik (SIRUS) og Hildegunn Sagvaag (UIS) å gå dypere inn i denne tematikken, for å finne ut hva som påvirket kvinnelige lederes arbeidsrelaterte drikking.

Studien baserer seg på 13 dybdeintervjuer med kvinnelige ledere i forskjellige bransjer og lederroller. Resultatene viser at det i særlig grad er tre ting som påvirker kvinnelige lederes drikkemønster.

Flere av kvinnene forklarte at deres moderate alkoholforbruk var resultat av et behov for å ha kontroll. Noen koblet kontroll til lederrollen generelt. Andre følte at de som kvinne hadde større behov for å ha kontroll siden de var mer utsatt for kritikk av drikkeatferd enn mannlige ledere. Det virker også som organisasjoner skaper en alkoholkultur som stiller spesielle forventninger til kvinnelige ledere. Kvinnene følte dermed at de måtte oppføre seg i henhold til andre verdier og normer enn menn. De opplevde også at det var strengere sosial kontroll med kvinner enn menn. Den siste faktoren handlet om at omsorgsoppgaver hjemme førte til lavere alkoholforbruk. Alderen på barna hadde en betydelig effekt på alkoholforbruket. Yngre barn førte til lavere alkoholforbruk.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Nordic studies on alcohol and drugs (NAD 5/2012)

 

Les mer >> sirus.no

Les artikkelen >> Woman, work and wine

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)