Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5k2x57
(Skriv inn koden over.)

 

Magasinet RUSFAG setter fokus på foreldre som rusforebyggere.

I forebyggingssammenheng er foreldre viktige! Høstens utgave av RUSFAG handler om foreldrerollen, godt foreldreskap og det å forebygge problemskapende rusbruk.

Foreldreskap starter på stellebordet og opphører den dagen du selv faller fra. Noen vil si at det starter ved graviditet og varer til den dagen barnet flytter ut. I forebyggingssammenheng er foreldre viktige! Dette temaheftet fra kompetansesentrene på rusfeltet handler om godt foreldreskap og forebygging av problemskapende rusbruk. Ønsket er at artiklene skal være til inspirasjon
og nytte for alle som er foreldre, og for de som jobber forebyggende i blant annet kommuner, i skoler, i organisasjoner eller helseinstitusjoner!

I denne utgaven av Rusfag kan man lese følgende artikler;

  • Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid
  • Foreldre er viktige! – om fire foreldrestiler
  • Tydelige foreldre gir klare budskap
  • Den viktige balansegangen mellom kjærlighet og grenser
  • Når de voksnes problemer utfordrer foreldreskapet
  • Foreldrerolle og spilleproblematikk hos de unge
  • Oppvekstagentene!- en samtale om foreldreskap, oppvekst og rus
  • Foreldreskapet tidlig i livet
  • Rusforebygging i «fredstid»

 

Regionale Kompetansesentre Rus (KoRus) har som hovedoppgave å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, iverksette og implementere statlige satsinger på rusområdet i den enkelte region. Bladet RUSFAG, med en årlig artikkelsamling og et temanummer, er et ledd i dette arbeidet. Bladet er resultat av samarbeid mellom alle de syv sentrene, men Kompetansesenter rus-region sør – Borgestadklinikken, har det redaksjonelle ansvaret. Rusfag formidles gratis fra alle sentrene.

Les >> Rusfag 2/2012

Ønsker du å få Rusfag tilsendt, send en mail >> info@borgestadklinikken.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.11.2012

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)